Vyberte možnost Stránka

Nezralost zrakového vnímání dokáže potrápit nejednoho školáka. Rozvíjejte ho včas!

Nezralost zrakového vnímání dokáže potrápit nejednoho školáka. Rozvíjejte ho včas!

zrakove-vnimani2Víte, co je to zraková paměť? K čemu je skládání puzzle? A proč dyslektici zaměňují písmenka? Dnešní článek je nejen pro maminky školáků, ale hlavně batolat a předškoláků.

Lidské oko má důležitou schopnost orientovat se ve světě, který člověka obklopuje. Zrakové vnímání (neboli zraková percepce) poskytuje člověku mnoho informací a má velký význam nejen pro poznávání, ale i pro praktické jednání. Nezralost zrakového vnímání může být příčinou specifických poruch učení (například dyslexie), které tolik trápí nejednoho školáka. Víte ale, že můžete zrakové vnímání dítěte rozvíjet?

Zrakové vnímání se rozvíjí postupně

Schopnost zrakového vnímání se rozvíjí od narození. Nejdříve dítě vnímá světlo a tmu, později obrysy obličejů, dále se vnímání zpřesňuje směrem k větší diferenciaci tvarů, což je později důležité při nácviku čtení a psaní. U většiny dětí předškolního věku dosahuje zrakové vnímání před nástupem do školy dostatečné úrovně pro nácvik školních vědomostí.

Rozdíl mezi obrazci lišícími se tvarem pozná dítě až asi ve věku čtyř let, později dítě rozlišuje obrázky stejné tvarem, ale obrácené vertikálně (podle osy nahoře – dole). Nejobtížnější je rozlišování stejných tvarů obrácených k sobě horizontálně (zrcadlově podle osy vpravo – vlevo).

Proč dyslektici zaměňují písmenka

Předpokládá se, že záměna písmen u dyslektiků je způsobena tím, že tyto děti ve zrakové percepci setrvávají v období, kdy rozlišují pouze tvar, ne polohu (úroveň zrakového vnímání tedy zůstává přibližně na úrovni čtyřletého dítěte).

Ukázalo se, že u dětí, které mězrakove-vnimanily později obtíže ve čtení, se projevily již v předškolním věku nedostatky v rozlišování tvarů, které se liší podle osy v rovině horizontální či vertikální. Děti pak zaměňují například malá písmena b a d nebo velké písmeno S za otazník.

V souvislosti se zrakovým vnímáním se setkáváme s pojmy zraková paměť, zraková analýza a syntéza, zraková pozornost nebo zrakové rozlišování.

Zraková paměť

Zraková paměť představuje vlastnost uchovávat zrakové podněty, v případě školáka např. tvary písmen. Ta ovšem představují již určitý zjednodušený symbol. Než dítě k těmto symbolům dospěje, musí se naučit uchovávat a rozpoznávat konkrétní předměty a jejich obrázky. Zrakovou paměť dítě cvičí například při hraní pexesa, Kimově hře, “co se změnilo na obrázku”, “dokresli, co na obrázku chybí” apod.

Zraková analýza a syntéza

Dítě by mělo umět rozpoznávat předměty a obrázky jako celek, zároveň je ale umět i rozložit na části (rozložený obrázek) či naopak jej z jednotlivých dílů složit (puzzle). Těmto procesům říkáme zraková analýza a zraková syntéza. Jsou významné pro matematiku, orientaci v mapě apod.

Zraková pozornost

Zraková pozornost je schopnost rozlišit takzvanou figuru a pozadí. Jinými slovy je to schopnost koncentrovat se na určitý zrakový vjem a zároveň nebýt rozptylovaný tím, co vidím okolo. Pokud má prvňáček slabší zrakovou pozornost, může mít problémy orientovat se při prohlížení složitějších obrázků, úkolů či textů.

Zrakové rozlišování

Zrakové rozlišování (neboli zraková diferenciace) je schopnost rozlišit předmět. Nejprve dítě rozlišuje předměty podle výrazného rysu – například podle barvy, velikosti, tvaru a polohy. Postupně si více všímá detailů a je schopno rozlišit předměty i podle drobných rozdílů.

Pokud je tato schopnost u školáka snížena, dítě může zaměňovat některá písmena či číslice, pomaleji si osvojuje a zapamatovává písmena, či čte pomaleji a s více chybami.

Jaké didaktické hry a aktivity můžete s vaším dítětem hrát, abyste podpořili jeho zrakové vnímání, najdete v příštím článku.
Hru na rozvoj zrakové paměti najdete zde.

Zdroje:
Bednářová Jiřina, Šmardová Vlasta: Diagnostika dítěte předškolního věku, 2008
Bednářová Jiřina, Šmardová Vlasta: Školní zralost, 2010
Jucovičová, Žáčková, Smyslové vnímání, 2003
Zelinková Olga: Poruchy učení, 2003
hanaotevrelova.cz

O autorovi

Zanechte odpověď