Vyberte možnost Stránka

Podmínky používání webové stránky bezvamama.cz

Podmínky užití

Uživatel se zavazuje dodržovat podmínky užití webové stránky BezvaMama.cz, včetně pravidel diskuze a inzerce. V případě nedodržení pravidel může být příspěvek editován či smazán a účet uživatele může být zablokován nebo zrušen.

Provozovatel či administrátor je oprávněn (není však povinen) provádět preventivní kontrolu všech informací ukládaných či šířených tímto uživatelem na webové stránce BezvaMama.cz. Pokud by obsah těchto informací mohl porušit podmínky užití webové stránky BezvaMama.cz (včetně pravidel diskuze a inzerce apod.), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je provozovatel či redaktor oprávněn tyto informace smazat či jinak zabránit jejich šíření. Toto platí i v případě uplatňování práv jakékoliv třetí osoby v souvislosti s poskytovanými informacemi uživatelem.

Uživatel nemá dovoleno v rámci webové stránky BezvaMama.cz poskytovat informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v České republice.
Uživatel nesmí v rámci webové stránky BezvaMama.cz rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení.
Vložením autorského díla poskytuje autor licenci ke zveřejnění a uchovávání tohoto díla na webové stránce BezvaMama.cz.

Zbavení se odpovědnosti a odškodnění

Provozovatel, administrátor ani redakce nemohou zaručit zákonnost, úplnost, pravdivost, přesnost, aktuálnost ani soulad Vašich příspěvků s pravidly, a proto nenesou žádnou odpovědnost za všechny Vaše Příspěvky na webové stránce www.bezvamama.cz, jakož i všechny Vaše další úkony s ní spojené, vůči ostatním.

Protože provozovatel, administrátor ani redakce nemohou zaručit zaručit úplnou pravdivost, aktuálnost a přesnost obsahu uvedeného na webové stránce www.bezvamama.cz, za její obsah nezodpovídají a stejně nenesou žádnou odpovědnost za škodu či újmu způsobenou Vaší nebo něčí důvěrou vůči tomuto obsahu nebo příspěvkům.

Všechny informace na webové stránce BezvaMama.cz jsou pouze nezávazného a informativního charakteru, nejde o lékařská či právní doporučení.
Váš příspěvěk je vyjádřením Vašeho osobního názoru, nikoli názoru provozovatele, administrátora či redakce, a je Vaším jednáním, proto jste za něj přímo a výhradně osobně odpovědný/á jenom Vy sám/sama. Použitím webové stránky www.bezvamama.cz, souhlasíte a zavazujete se, že pokud provozovateli či redakci v důsledku Vašeho příspěvku vznikne jakákoli škoda nebo újma, odškodníte nás v celém rozsahu, bez ohledu na její výši a také bez ohledu to, zda jste jednal/a úmyslně nebo z nedbalosti, zda jste škodu způsobil/a Vy sám/sama, nebo ve spolupráci s ostatními apod.

Neneseme žádnou odpovědnost za škodu či újmu, která by mohla být způsobena Vám nebo ostatním v souvislosti s používáním webové stránky BezvaMama.cz nebo Službou. Provozovatel webové stránky BezvaMama.cz neodpovídá za obchod uzavřený mezi ním a jiným uživatelem webové stránky BezvaMama.cz.
Služba je poskytována „tak, jak je“ a provozovatel, administrátor ani redakce nenese žádnou odpovědnost za nepřetržitou funkčnost, bezchybnou činnost, zajištění služeb ani za případné přerušení nebo ukončení poskytování Služeb na jakoukoli dobu nebo navždy, přičemž to provozovatel může udělat kdykoli s okamžitou účinností, bez uvedení důvodu, a to i bez oznámení.

Ochrana osobních údajů

Kliknutím na tlačítko Ano (udělením souhlasu s Podmínkami užití webové stránky Bezvamama.cz) uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, administrátorem a redakcí za účelem vedení uživatelského účtu.
Uživatel má plné právo kdykoliv zažádat o zrušení své registrace a vymazání osobních údajů.
Cílem provozovatele, administrátorů i redakceje zachovávat vysokou úroveň webové stránky. Uživatelé mohou kdykoliv kontaktovat redakci na emailové adrese: redakce@bezvamama.cz

Na webové stránce BezvaMama.cz se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (avšak ne jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Pokud se chcete o těchto postupech dozvědět více informací nebo pokud chcete vědět, jak těmto společnostem můžete zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte sem.

Provozovatelem webové stránky BezvaMama.cz je fyzická osoba Martin Koumal.

Reklama

Pokud máte zájem o reklamu na webové stránce BezvaMama.cz, kontaktujte nás na emailu redakce@bezvamama.cz. Děkujeme.

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na webové stránce BezvaMama.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění tyto podmínky kdykoli upravit nebo změnit. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2014. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte tyto stránky a nadále je nepoužívejte.