Vyberte možnost Stránka

Hry na rozvoj zrakového vnímání dvouletých dětí

Hry na rozvoj zrakového vnímání dvouletých dětí

rozvoj-zrakoveho-vnimatni3Zrakové vnímání rozvíjíme didaktickými hrami a cvičeními, zaměřenými na vnímání a porovnávání velikosti, barev a na poznávání tvarů. Od posuzování konkrétních předmětů přecházíme k obrázkům, kde jde už o vnímání menších rozdílů, až ke změnám jenom malých detailů. Takto rozvíjíme zrakovou pozornost a rozlišování.

Skládáním obrázků z dílů rozvíjíme především zrakovou analýzu a syntézu – tedy schopnost rozpoznávat předměty a obrázky jako celek, zároveň je ale umět i rozložit na jednotlivé části.

Při rozvoji řeči dítěte je důležité, aby byla rozvíjena i zraková paměť. Posilování zrakové paměti pomůže dětem efektivně využít v procesu učení informace předkládané zrakovou cestou.

zako-kostkyStavíme komín

Dítě staví komín ze 2 (později více) barev – pravidelně střídá červenou a žlutou apod. Stavením komínů, řetězců a jim podobných staveb dítě procvičuje nejen zrakovou pozornost a zrakové rozlišování, ale také cvičí jemnou motoriku.

puzzle-rumcajs2Sestav rozstříhaný obrázek

Rozstříhat můžeme barevnou pohlednici nebo obrázek z časopisu. Nejprve obrázek rozstříháme pouze na 3 – 4 části, postupně zvyšujeme obtížnost. Obrázek můžeme nastříhat na pruhy, čtverce nebo nepravidelné tvary. K rozvoji zrakové analýzy a syntézy můžeme využít i puzzle, které obsahuje menší počet dílků.

rozvoj-zrakoveho-vnimaniVyužití obrázkových knížek

Zrakové rozlišování procvičujeme na obrázcích, leporelech, obrázkových knížkách nebo časopisech pro nejmenší. Ptáme se dítěte, kde je strom, kde je dům apod. Začínáme od výrazných, barevných a pro dítě známých předmětů, postupně přecházíme na menší a méně nápadné předměty. Všímáme si také velikosti, barev a tvarů. Oblíbené jsou leporela typu „Kam se schoval zajíček“, nebo knížky, kterými provází nějaká postavička, která se více či méně viditelně objevuje na každé stránce a dítě ji „hledá“.

koralkyNavlékání korálků

Dítě navléká větší korálky ze dvou, později z více barev v pravidelném pořadí, například červený – žlutý. Navlékáním korálků dítě procvičuje nejen zrakovou pozornost a zrakové rozlišování, ale také jemnou motoriku ruky.

O autorovi